Pozytywny wpływ Selenu na przebieg COVID-19

pozytywny wpływ selenu na przebieg covid-19

Podczas epidemii Covid 19 zauważono pozytywny wpływ Selenu na łagodniejszy przebieg zakażenia Koronawirusem z Wuhan. Podobne obserwacje prowadzono wcześniej a dotyczyły pacjentów z HIV. Zauważono u pacjentów z HIV zależność łagodniejszego przebiegu choroby przy prawidłowym lub wysokim poziomie Selenu.
Podczas epidemii Covid 19 badano poziom Selenu w wybranej grupie chorych. Chiny okazały się pod tym względem bardzo interesującym krajem bo na terenie Chin występują obszary w których populacja ma bardzo niskie poziomy Selenu i odwrotnie są obszary gdzie wysycenie Selenem organizmów ludzi jest wysokie.
Naukowcy stwierdzili, że w rejonach gdzie występowało wysokie stężenie Selenu pacjenci mieli lżejszy przebieg Covid -19.

Naukowcy uważają też, że istnieje związek między niskim poziomem selenu a ciężkim przebiegiem choroby Covid-19.
W Chinach istnieją regiony z glebami bardzo ubogimi w Selen, potwierdzono to przy wcześniejszych badaniach opublikowanych w „American Journal of Clinical Nutrition”.
W okresie epidemii SARS-CoV-2 poczyniono podobne obserwacje i zauważono, że w tak zwanym pasie niedoboru Selenu – w Chinach, który przebiega z północnego wschodu na południowy zachód kraju mieszkańcy chorowali częściej i ciężej. W regionach gdzie występuje Selen w wysokich stężeniach w glebie i pokarmach mieszkańcy pokonywali chorobę szybciej i miała ona łagodniejsze przebiegi. Na dowód tych twierdzeń przytaczają statystyki z tych skrajnych regionów i np w mieście Eshi, znajdującym się w centralnej części Chin w prowincji Hubei, gdzie gleby i dieta są bogate w Selen odsetek wyleczeń był aż trzykrotnie wyższy niż średnia krajowa. W prowincji Heilongjiang gdzie podaż Selenu jest wyjątkowo mała i mieszkańcy statystycznie dostarczają znacznie mniej tego pierwiastka w swojej diecie, umieralność na COVID-19 była wyższa o 2,4% niż średnia kraju.

Rodzi się zatem pytanie czy odpowiedni poziom Selenu w organizmie może łagodzić i zabezpieczać przed skutkami zakażenia Korona-wirusem?
Naukowcy są przekonani, że taki związek istnieje. Jednak w badanych populacjach występowało też wiele innych zmiennych takich jak wiek czy choroby współistniejące.

Te wstępne obserwacje są cenną wskazówką skłaniającą do dalszych badań i analiz znaczenia Selenu na patogennośc wirusa powodującego COVID-19. Dla poparcie tej tezy naukowcy przypominają badania z lat 90. W badaniach tych wykazano i udowodniono, że niedobory Selenu u człowieka zwiększa zjadliwość i negatywnie wpływa na przebieg zakażenia wirusem grypy typu A i wirusem Coxackie B3
Pamiętajmy, że niedobór Selenu może osłabiać odporność i pogarszać rokowania w zakarzeniach takich ja COVID-19 ale jego nadmiar w organizmie może tez prowadzić do niepożądanych skutków. Suplementację Selenem najlepiej prowadzić po konsultacji z naszym dietetykiem.