pozytywny wpływ selenu na przebieg covid-19

Pozytywny wpływ Selenu na przebieg COVID-19

Podczas epidemii Covid 19 zauważono pozytywny wpływ Selenu na łagodniejszy przebieg zakażenia Koronawirusem z Wuhan. Podobne obserwacje prowadzono wcześniej a dotyczyły pacjentów z HIV. Zauważono u pacjentów z HIV zależność łagodniejszego przebiegu choroby przy prawidłowym lub wysokim poziomie Selenu. Podczas epidemii Covid 19 badano poziom Selenu w wybranej grupie chorych. Chiny okazały się pod tym …

Pozytywny wpływ Selenu na przebieg COVID-19 Read More »